Hier leest u over het Evangelie van het Koninkrijk der hemelen. Dat de genade door Jezus Christus op de aarde gelegd veel groter is dan menigeen vertelt. Radicaal en bevrijdend zoals Zijn Woorden nog steeds zijn. Dat Zijn belofte "Vrede​ laat Ik u, Mijn ​vrede​ geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u" nog altijd actueel is. Door de Man over Wie gezegd werd:"Zie het Lam Gods, Dat de ​zonde​ der wereld wegneemt!" Hoe verbazingwekkend realistisch geschiedenis en de huidige tijd te plaatsen zijn in bijbels perspectief.