Deze site gaat over de liefde van de Waarheid welke zalig maakt (2Thess2:10). Dat de genade door Jezus Christus op de aarde gelegd veel groter is dan gedacht. Dat Zijn belofte "Vrede​ laat Ik u, Mijn ​vrede​ geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u" nog altijd geldt. Door de Man over Wie gezegd werd:"Zie het Lam Gods, Dat de ​zonde​ der wereld wegneemt!" Hoe jouw geweten gereinigd kan worden van een last. Dat er een groot verschil is tussen denken en doen van kwalijke gedachten. Dat Degene Die jou vrede kan geven jouw hart oneindig ver te boven gaat. Uiteindelijk zijn wij gemaakt voor Degene om Wie het allemaal draait, Jezus Christus. Spreuken 8:31-32 "Spelende in de wereld Zijns aardrijks, en Mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. Nu dan, kinderen! hoort naar Mij; want welgelukzalig zijn zij, die Mijn wegen bewaren. 35: Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE". De uitnodiging om aan Zijn tafel aan te schuiven ligt er nog steeds. Matteüs 22:9 "Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zovelen als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft".